Sommerfest for hele institutionen

Årets største og mest hyggelige fest for hele familien