Om Månerne

Månerne er Helsingør Kommunes tilbud for børn med særlige behov i alderen 0-3 år.

Børnene hos Månerne kan være:

  • Præmature og sansesarte
  • Have nedsat immunforsvar
  • Være multiallergiske
  • Have spiseforstyrrelser

Månerne er beliggende i Børnehuset Abildvænget og har egne grupperum med indgang fra legepladsen. Månernes rum er indrettet til at imødekomme de behov, børnene har, samt opfylde hygiejniske standarder for børn med nedsat immunforsvar. Bl.a. er der lukkede skabe til legetøjet, lokalerne er rengøringsvenlige og der er spritautomater ved indgangene.

Månerne har plads til tolv børn fordelt i to grupper.  Seks børn, to pædagoger og én pædagogmedhjælper i hver gruppe. Ved ferier og kurser er det kendt personale, der vikarierer.

Det pædagogiske miljø

Vi har et trygt, lille og rart miljø, der tilpasser sig børnenes behov. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og helbred. Vi har stort fokus på nærvær, omsorg og relationer, og vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner for at tilgodese hele barnets udvikling. Alt sammen i et tæt samarbejde med jer som forældre og relevante fagpersoner.

Børnene i Månerne bliver tilbudt aktiviteter som f.eks. bevægelse, yoga, ude leg, udflugter, kreative aktiviteter med mere. Vi bruger primært Månernes rum, haven, nærmiljøet og skoven til aktiviteter og leg.

Vi arbejder efter inklusionstanken, ved at hjælpe barnet ind i fællesskabet. Både fællesskabet hos Månerne, og fællesskabet i Børnehuset Abildvænget. Vi både skærmer og skubber børnene, så de på sigt kan indgå i vuggestue eller børnehave.

Vi skærmer og skubber i forhold til det enkelte barns helbred og udvikling. Det betyder blandt andet at, alt efter børnenes behov, kan de være sammen og i aktivitet med de øvrige børn i huset i kortere eller længere tid af gangen.