Praktisk information

Sygdom og hygiejne

I Månerne er der blandt andet indskrevet børn med kroniske sygdomme. Vi vægter at have et tæt samarbejde omkring barnets helbred for at sikre bedst mulig trivsel og udvikling for barnet. Vi har derfor brug for løbende at få information om barnets helbredsmæssige udvikling.

Personalet må kun give medicin til børn med en kronisk lidelse, efter lægens anvisning. Vi har ikke mulighed for at modtage jeres barn når det er smittet med en virussygdom. Jeres barn skal som udgangspunkt kunne følge en almindelig dag i Månerne med de aktiviteter, krav og sociale relationer som det almindeligvis møder.

Hos Månerne er der stort fokus på at minimere smitterisikoen. Det handler især om håndhygiejne og rengøring. Der hænger spritautomater ved alle indgangsdøre i Børnehuset. Både børn og voksne skal spritte hænder af inden de går ind, også ind til Månerummene. Månernes rum er forbeholdt børn indskrevet hos Månerne, deres familie, samt personale ansat i månegruppen.  

Udover den daglige rengøring er der ekstra rengøring af lokaler, interiør og legetøj hos Månerne.

Børnehuset Abildvænget er en sko fri institution. Vi beder jer respektere dette.

Kost

Børnene i Månerne følger samme menu som den øvrige vuggestue, tilberedt af husets køkkenassistent. Vi tilbyder morgenmad indtil kl. 7.30, formiddagsmåltid kl. 9.00, frokost kl. 10.45 og eftermiddagsmåltid kl. 14.00. Vores køkkenassistent har stor viden om både almindelig mad, samt speciel kost til børn. Der tilberedes også kost med særligt hensyn til småt spisende børn, allergikere, og der tages hensyn til kulturelle forbehold. Fra den 1. i den måned jeres barn bliver 3 år skal I selv medbringe madpakke til frokost

Skiftetøj og bleer

I skal selv sørge for at medbringe skiftetøj og bleer. Jeres barn har en aktiv dag, så der er behov for skiftetøj, overtøj, sovetøj og fodtøj til al slags vejr. Tjek gerne jeres barns plads dagligt. Vi vil bede jer sørge for tydeligt navn i tøj og fodtøj.

Fremmøde og fravær

Der er ingen faste mødetider hos Månerne. Den tid i har sammen som familie har størst betydning for barnet. Da I som forældre er de vigtigste personer i barnets liv, forventer vi at i løbende holder ferie og fri med jeres barn. Af hensyn til planlægning af dagen og madlavning i køkkenet, beder vi jer give os besked om hvornår jeres barn bliver hentet, samt fravær ved sygdom og ferie. I kan give os besked telefonisk eller via Aula