Fakta om Børnehuset Abildvænget

Børnehuset Abildvænget er en integreret institution med 2 special grupper tilknyttet.

Vuggestuen

Vi har lige nu en vuggestue gruppe med ca. 13 børn, de er placeret i bygningen sammen med vores 2 specialafd. 

Der er 4 medarbejdere tilknyttet 2 pædagoger og 2 medhjælpere. 

Børnehaven

Der er 3 grupper i børnehaven. De 3 grupper er ikke placeret på en stue men har et fast tilholdssted ved samlinger. Børnehaven har hele bygningen til højre på matriklen.

Gruppe 1 er i køkken og legorum. Gruppe 2 er i værkstedet og gruppe 3 er i spillerum og tøserummet.  Børnehaven er nemlig funktionsopdelt så hvert rum har en funktion. Legorum, spillerum, ridderrum mm. børnene fordeler sig efter aktivitet.

Månerne

Vi har 2 månegrupper. Måne 1 og måne 2. Grupperne har begge 6 børn tilknyttet. Børnene kan f.eks. være for tidligt fødte, med deraf medfølgende lidelser, have immundefekter mm. der gør at de bedst udvikler sig i et lille tilbud.

Månerne har 6 personaler tilknyttet. 2 pædagoger og 1 medhjælper i hver gruppe.

Månerne er et heldagstilbud.

Spirerne

Spirerne er Helsingør kommunes stimulationsgruppe. Børnene i denne gruppe er alle generelt forsinket i deres udvikling. Gruppen har 7 børn tilknyttet.

Spirerne har 2 støttepædagoger og 1 medhjælper