DGI

DGI (DanskGymnastikForening) Børnehuset Abildvænget er i gang med at få DGI certifikatet.

Helsingør kommune har vedtaget at alle daginstitutioner skal have et DGI certifikat.

Leg og bevægelses politik for børnehuset Abildvænget.

 

Denne politik skal beskrive vores måder at tænke bevægelse ind i vores hverdag og ind i vores traditioner.

Denne politik tager afsæt i vores nuværende krop og bevægelses politik fra læreplans temaerne, selvfølgelig med ny viden og flere tilføjelser.