DGI

DGI (DanskGymnastikForening) Børnehuset Abildvænget er i gang med at få DGI certifikatet.

Helsingør kommune har vedtaget at alle daginstitutioner skal have et DGI certifikat.
Dette betyder at alle medarbejdere i børnehuset Abildvænget deltager på kursus og får udleveret bøger og andet  relevant materiale.


Vi er ved at udarbejde en leg og bevægelses politik for børnehuset Abildvænget.

-  Bliver offentliggjort her på siden i starten af 2016

Denne politik skal beskrive vores måder at tænke bevægelse ind i vores hverdag og ind i vores traditioner.

Denne politik tager afsæt i vores nuværende krop og bevægelses politik fra læreplans temaerne, selvfølgelig med ny viden og flere tilføjelser.