Inklusion

Inklusion af børn med specielle udfordringer der gør at de ellers kan være svære at integrere i almindelige dagtilbud

Inklusion af børn med specielle udfordringer

 

I arbejdet med at undgå eksklusion af børn fra fællesskabet er der på landsplan et stort arbejde med at inkludere dem i daginstitutioner og skoler.

Alle Daginstitutioner i Helsingør kommune har fået uddannet en inklusionsvejleder som skal hjælpe med dette arbejde. I Børnehuset Abildvænget er det Solvej Højstrand som er inklusionsvejleder.

Hvordan kan vi så arbejde med inklusion i vores hverdag? 

Der er flere måder at blive inkluderet på, socialt, fagligt og fysiskt. Det vil sige børn der har meget svært ved at begå sig socialt og måske har meget svært ved at indlære dette kan få hjælp til at blive inkluderet fagligt og fysiskt. Lige meget hvilket område der er udfordrende for barnet/familien vil der altid kunne findes noget der kan fungere. 

Vi vil lægge en plan for det enkelte barn i samarbejde med forældrene vi benytter platformen familiedialog som er et samarbejdsredskab der benyttes i Helsingør kommune. Vi planlægger meget nøje hvad der skal arbejdes med og hvem der har ansvaret for de enkelte tiltag, samt hvordan og hvornår der bliver fulgt op på det.