Pædagogiske læreplaner

Læreplanerne i Børnehuset Abildvænget bliver evalueret og revideret en gang årligt. De er opdelt i 5 temaer.

Du kan vælge hvilket læreplanstema du gerne vil læse mere om ved at vælge herunder:

Kulturelle udtryksformer

NATUR OG NATURFÆNOMENER

PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER

KROP OG BEVÆGELSE

SPROGLIG UDVIKLING