Aktiviteter

Aktiviteter i et udviklingsperspektiv

Spirernes hverdag er sat i rammer efter de udviklingsområder det enkelte barn skal have fokus på.

Spirerne planlægger deres ugeforløb og skriver på deres whiteboard så forældrene kan se hvad der er planlagt.