Hverdagen i Spirerne

Hverdagen hos Spirerne er overskuelig og struktureret. Der arbejdes med totalkommunikation for at fremme og udvikle den generelle indlæring.

Mødetider

Spirerne følger åbningstiderne for den almindelige institution. Der møder dog først personale ind fra spirerne kl. 7.30. Møder jeres barn før den tid så skal det afleveres i den almindelige institution. Der er fælles morgenmad i vuggestuen frem til 7:30 og derefter deler vi os op.

Medhjælperen fra spirerne er med i børnehaven hver eftermiddag og går hjem imellem 14-16 afhængigt af dag. Pædagogerne er med i børnehaven så meget det er muligt i.fht. deres andre opgaver de går hjem hverdag kl. 15.

Dagens gang

Mandag: Nete Mosbæk tilknyttet tale- og hørepædagog er hos spirerne hele mandagen. Hun arbejder med børnene både i gruppen og enkeltvist. Nete giver også sparring til pædagogerne i Spirerne i.fht. arbejdet med det enkelte barn. Spirerne er i deres egen gruppe hele mandagen indtil kl.15.

Tirsdag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder

Onsdag: Spirerne er til motorik hos fysioterapeaut Dorthe Jensen, De går fra Spirerne senest 8:30 og er tilbage ca. 11:30 for at spise frokost. Herefter går de børn som ikke skal sove ud på legepladsen til børnehaven.

Torsdag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder

Fredag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder