Hvem er Spirerne?

Spirerne - specialpædagogisk tilbud

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling.

Spirerne er placeret i Børnehuset Abildvænget, Abildgårdsvej 39, 3000 Helsingør.

Spirerne har eget lokale, og der er to støttepædagoger tilknyttet gruppen.

Børnene integreres i børnehaven om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner med udgangspunkt i Zone for nærmeste udvikling.

Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.

Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 80 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget på 49281095, dog kan der ikke søges direkte til tilbudet, når der søges støttepædagog kan der afkrydses af barnet vil have gavn af et gruppe tilbud.