Hvem er Spirerne?

Spirerne er Helsingør kommunes specialtilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Spirerne - specialpædagogisk tilbud

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling.

Spirerne er placeret i Børnehuset Abildvænget, Abildgårdsvej 39, 3000 Helsingør.

Spirerne har eget lokale, og der er to støttepædagoger og en pædagogmedhjælper tilknyttet gruppen.

Børnene integreres i børnehaven om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner med udgangspunkt i Zone for nærmeste udvikling.

Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.

Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 80 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget på 49281095