Siden nedlukningen af Danmark marts 2020 har intet været som det plejer.

Vi har været opdelt i 3 grupper i børnehaven som ikke på noget tidspunkt blev blandet med hinanden. 

Vi har derfor valgt at samle de ældste (kommende skolebørn) i en gruppe og have blandet aldersopdeling i de 2 andre. 

Hver gruppe har deres gruppe rum indenfor og de voksne som er tilknyttet gruppen arbejder udfra månedsplaner ifht. aktiviteter og forløb med børnegruppen.

Udenfor er legepladsen opdelt i zoner og hver gruppe er i en fast zone hverdag og så bytter vi zoner hver dag så at børnene har mulighed for at lege med forskellige ting. 

Der har været masser af fordele for børn og voksne ved at arbejde på den måde og nu her hvor restriktionerne begynder at lette skal vi finde vores nye måde at arbejde på fremadrettet. 

Nogle af fordelene har været at 

  • nem aflevering og afhentning for forældre udenfor døren
  • Tæt relation imellem børn og voksne som er sammen hele dagen
  • Hele dagen udnyttes i samvær og aktiviteter

Ulemper ved opdelingen:

  • Meget mindre direkte forældrekontakt
  • Børnene kan ikke komme på besøg i andre grupper hvis de har en god ven der går der

Efter sommeren når vi kan åbne op vil vi fortsat være opdelt i 3 grupper og dermed fortsætte det tætte nærvær der er imellem børn og voksne. Derudover vil børnene kunne besøge hinanden i grupperne og på legepladsen vil der ikke være zoneopdeling.

Ifht. forældrene er tanken lige nu at i som forældre stadig afleverer udenfor om morgenen men om eftermiddagen kan gå ind og hente jeres barn. Vi melder ud når vi starter på dette.