Pædagogisk arbejde

Læs om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, læseleg og m.m.

Luk alle
Åben alle

Læreplanerne i Børnehuset Abildvænget bliver evalueret og revideret en gang årligt. De er opdelt i 5 temaer.

Vi sprogvurderer alle børn når de er ca. 3 år og igen året før de skal starte i skole.

Helsingør kommune har vedtaget at alle daginstitutioner skal have et DGI certifikat.

Leg og bevægelses politik for børnehuset Abildvænget.

Denne politik skal beskrive vores måder at tænke bevægelse ind i vores hverdag og ind i vores traditioner.

Denne politik tager afsæt i vores nuværende krop og bevægelses politik fra læreplans temaerne, selvfølgelig med ny viden og flere tilføjelser.

Bevægelsespolitik Børnehuset Abildvænget

Vision

 • Alle børn oplever glæde ved at bevæge sig og udvikler deres motoriske færdigheder
 • Fælleskabet er styrket gennem leg og bevægelse
 • Vi har skabt rum, tid og praksis for kropslige udfordringer og udvikling
 • Vi har skabt nye faste bevægelsestraditioner

Værdigrundlag

 • Glæde
 • Udvikling
 • Fællesskab

Formål

 • At vi giver børnene en god start på livet ved at lære dem glæden ved bevægelse og sund livstil og dermed grundlægger gode vaner.
 • At vi giver børnene en oplevelse af at være en del af et fælleskab
 • At vi gennem leg og bevægelse fremmer kropsbevidsthed og evnen til at mærke/regulere sig selv og dermed styrker børnenes sociale og personlige udvikling
 • At vi gennem leg og bevægelse styrker børnenes koncentration og indlæring

Succeskriterier

 • At vi har ændret vores praksis, så den er mere bevægelsesorienteret
 • At vi kan se en fremgang i børnenes motoriske udvikling
 • At vi ser en glæde ved bevægelse hos børnene og at de selv tager initiativ til fælles bevægelseslege

Indsatser

 • Vi tænker bevægelse ind i de fleste aktiviteter
 • Vi skaber mulighed for bevægelse både inde og ude
 • Vi skaber bevægelsestraditioner med både børn og forældre

Dokumentation og evaluering

 • Gennem billeder og tekst i Tabulex og på Facebook
 • Månedsplan
 • DPU og udviklingsbeskrivelser

Forankring og opfølgning

 • Gennemgang af børn på stuemøder
 • Vidensdeling på personalemøder

Inklusion af børn med specielle udfordringer der gør at de ellers kan være svære at integrere i almindelige dagtilbud

Inklusion af børn med specielle udfordringer

I arbejdet med at undgå eksklusion af børn fra fællesskabet er der på landsplan et stort arbejde med at inkludere dem i daginstitutioner og skoler.

Alle Daginstitutioner i Helsingør kommune har fået uddannet en inklusionsvejleder som skal hjælpe med dette arbejde. I Børnehuset Abildvænget er det Solvej Højstrand som er inklusionsvejleder.

Hvordan kan vi så arbejde med inklusion i vores hverdag? 

Der er flere måder at blive inkluderet på, socialt, fagligt og fysiskt. Det vil sige børn, der har udfordringer med sociale kompetencer kan få hjælp til at blive inkluderet fagligt og fysiskt. Lige meget hvilket område der er udfordrende for barnet/familien vil der altid kunne findes noget der kan fungere.