Sådan får du plads

For at få en plads i Spirerne skal barnet have generelle indlæringsvanskeligheder og kunne klare at være i den almindelige børnehave om eftermiddagen

Visitation til Spirerne

For at få en plads i stimulationsgruppen Spirerne skal der søges om plads via Det centrale visitationsudvalg.

Barnets nuværende institution vil sammen med andre samarbejdspartnere f.eks. tale- høre pædagog eller psykolog samt forældrene. lave en ansøgning til spirerne. Denne ansøgning sendes til Det centrale visitationsudvalg. Her er der flere faktorer der spiller en rolle.

Spirerne er et halvdags tilbud så barnet skal kunne klare at være i den almindelige børnehave om eftermiddagen.

Barnets generelle indlæringsvanskeligheder skal matche sammensætningen i gruppen som den ser ud på behovstidspunktet så vidt det er muligt.