En skøn dag hos Spirerne

Spirerne arbejder meget struktureret og benytter totalkommunikation.

Spirernes personale møder ind kl. 7:30 hver dag. Hvis I har brug for at aflevere før så åbner den ordinære børnehave kl. 6. Jeres barn vil så være i børnehaven indtil spirerne åbner.

Det samme gælder om eftermiddagen hvor børnene er integreret ud i børnehaven. Spirernes personale går kl. 15, spirernes børn bliver i børnehaven derefter. 

Spirerne bruger Aula ligesom resten  af institutionen og her kan I følge med i hvad der arbejdes med i spirerne.  

Luk alle
Åben alle

Hverdagen hos Spirerne er overskuelig og struktureret. Der arbejdes med totalkommunikation for at fremme og udvikle den generelle indlæring.

Mødetider

Spirerne følger åbningstiderne for den almindelige institution. Der møder dog først personale ind fra spirerne kl. 7.30. Møder jeres barn før den tid så skal det afleveres i den almindelige institution. Der er fælles morgenmad i vuggestuen frem til 7:30 og derefter deler vi os op.

Medhjælperen fra spirerne er med i børnehaven hver eftermiddag og går hjem imellem 14-16 afhængigt af dag. Pædagogerne er med i børnehaven så meget det er muligt i.fht. deres andre opgaver de går hjem hverdag kl. 15.

Dagens gang

Mandag: Nete Mosbæk tilknyttet tale- og hørepædagog er hos spirerne hele mandagen. Hun arbejder med børnene både i gruppen og enkeltvist. Nete giver også sparring til pædagogerne i Spirerne i.fht. arbejdet med det enkelte barn. Spirerne er i deres egen gruppe hele mandagen indtil kl.15.

Tirsdag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder

Onsdag: Spirerne er til motorik hos fysioterapeaut Dorthe Jensen, De går fra Spirerne senest 8:30 og er tilbage ca. 11:30 for at spise frokost. Herefter går de børn som ikke skal sove ud på legepladsen til børnehaven.

Torsdag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder

Fredag: Der arbejdes med det enkelte barns indsatsområder

Aktiviteter i et udviklingsperspektiv

Spirernes hverdag er sat i rammer efter de udviklingsområder det enkelte barn skal have fokus på.

Spirerne planlægger deres ugeforløb og skriver på deres whiteboard så forældrene kan se hvad der er planlagt.

Tøj til en god dag

For at vi kan hjælpe dit barn med at få en god dag er det en stor hjælp at der altid er skiftetøj i barnets kasse på hylden over garderoben. Det skal være tøj barnet kan passe, samt passe til årstiden.

Det giver os mulighed for at give tørt tøj på eller mere eller mindre tøj på efter vind og vejr.

Når vi går ud og leger er det også godt hvis der er forskelligt overtøj på garderobepladsen så barnet kan få det på der passer bedst til vejret.

Bleer

Alle børn der bruger ble har en plads til deres bleer ude på badeværelset, vi beder jer om selv at holde øje med når der skal fyldes op. Vi skifter børnene fast 3 gange om dagen og derudover ved behov.