Aktiviteter

Der vil som udgangspunkt hver dag være arrangeret aktiviteter for en gruppe børn. Vi sammensætter aktivitetsgrupperne fx efter hvem der er kommet, alder, interesse og særlige fokusområde.

Vi tilgodeser barnet og dets behov, vi vurdere om barnet har mere brug for at blive på stuen og samle energi, end at deltage på den planlagte tur eller aktivitet.

Aktiviteterne kan blandt andet være et bevægelses forløb der tilgodeser det enklestes barn udfordringer og styrker.

Der vil i løbet af året være forskellige kreative indslag i forhold til årstider og traditioner, hvor vi vil bruge naturens egne materialer.

Vi går ture i nærmiljøet, her kan vi bruge legepladser ved blokkene, skoven, bondegård, skolen og stierne.

Vi besøger gerne vores lokale bibliotek, inden for at låne lidt bøger , lege lidt eller se en film eller teater.

Vores legeplads i vuggestuen er flittigt brugt, og vi bestræber os på at være ude hver dag.

Se eventuelt vores beskrivelser af læreplanstemaerne.

Ugeoversigten for planlagte aktiviteter er foran vuggestuens dør, ved siden af afkrydsnings sedlen.

 

Indretning

Alderssammensætningen af børn er meget varierende. Vi har generelt børn i alderen fra 0-3 år i vuggestuen, men der vil i perioder være flere små børn, og det tager vi hensyn til i vores indretning og i vores daglige aktiviteter.

Der er vil i perioder være en kravlegården fremme, så de helt små kan ligge beskyttet, og følge med i livet på stuen. 

Vi tilpasser møbler og inventar efter børnene, herunder også aldersniveau for puslespil, bøger mm.