plads

Visitation til Spirerne

Det er ikke muligt at søge om en plads i spirerne direkte.

Når det er vurderet at der skal søges om specialpædagog til jeres barn kan det enkelte dagtilbud skrive i ansøgningen til visitationsudvalget, om hvorvidt det vurderes at barnets vanskeligheder er i en sådan grad at det vil drage fordel af at være i et mere intenst støtteforløb. 

Det er derefter op til visitationsudvalget at vurdere og prioritere de indkomne ansøgninger så pladserne i spirerne bliver bedst udnyttet. Barnets generelle indlæringsvanskeligheder skal derudover matche sammensætningen i gruppen som den ser ud på behovstidspunktet så vidt det er muligt. 

Det er vigtigt at barnet er mødestabilt så pladsen ikke står tom unødigt. Derudover forventer vi at I holder ferie/fri med jeres barn i løbet af året. da det også har brug for at kunne slappe helt af. De børn der går i spirerne er ofte på hårdt arbejde hver dag for at modtage og lagre læring. Alt efter det enkelte barns vanskeligheder så arbejdes der på mange parametre på en gang.

Spirerne er et halvdags tilbud så barnet skal kunne klare at være i den almindelige børnehave om eftermiddagen. De voksne i spirerne er med ude i børnehaven om eftermiddagen så meget det kan lade sig gøre.