Hverdagen

Det pædagogiske arbejde i vuggestuen

Vores vigtigste opgave i vuggestuen, er at skabe en tryg og udviklende dagligdag, der tilpasses det enkelte barns behov.

Vi arbejder og tilrettelægger dagligdagen ud fra de pædagogiske læreplaner som er:

  • sociale og personlige kompetencer
  • sproglig udvikling
  • krop og bevægelse
  • natur og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer

Legen er et af de vigtigste elementer i barnets liv og vi prioriterer den højt og giver plads til den.

Vi har også mere planlagte aktiviteter, som f.eks. læseleg, rytmik og bevægelse, kreative aktiviteter og udflugter. 

Personale:

Michelle Thomsen - Pædagog

Heidi Lund - Pædagog

Ida Jensen - medhjælper

Sari Esengül - Pædagog

Pernille Christiansen - Pædagog

Rahime Tokmak - medhjælper

Charlotte Mondus - medhjælper

Susanne Schwartzbach, pædagog/afdelingsleder