En plads hos Månerne

Tænker I at Månerne kunne være et relevant tilbud for jeres barn så kontakt jeres sundhedsplejerske eller kontakt Center for dagtilbud og skole i Helsingør Kommune, hvis I er i tvivl om, hvorvidt Månerne kunne være et tilbud for jeres barn.

Ansøgningen til Månerne skal komme fra sundhedsplejersken eller en person tilknyttet sundhedstjenesten i kommunen. Der skal altid være en faglig grund til at barnet kan optages på venteliste eller tilbydes en plads hos Månerne.

Når jeres barn får tilbudt en plads, er det i første omgang for et halvt år. Hver sjette måned afholdes der statusmøde, hvor det af relevante fagpersoner vurderes om barnet fortsat har behov for at have en plads i månerne, eller om barnet skal udsluses i vuggestue eller børnehave.

Barnet beholder sin anciennitet på ventelisten til vuggestue og børnehave i den periode det er indskrevet hos Månerne.